English version below

Ervaringsonderzoek informatiebrieven

In samenwerking met de Sociale Verzekeringsbank voeren we een onderzoek uit naar ervaringen van ontvangers van informatie brieven die worden verstuurd door de Sociale Verzekeringsbank. Deelnemers aan het onderzoek zullen via WhatsApp een uitnodiging ontvangen.

Experience survey information letters

In collaboration with the Social Insurancebank, we are conducting a study into the experiences of recipients of information letters sent by the social insurance bank. Participants in the study will receive an invitation via WhatsApp.