De toekomstbestendigheid van sportclubs in Veenendaal

Sportclubs hebben een steeds grotere maatschappelijke rol in de gemeente. Dat maakt het voor gemeenten belangrijk om de vitaliteit van de sportclubs in kaart te brengen.

In samenwerking met Sportservice Veenendaal heeft DataIM een vitaliteitsmeting uitgevoerd onder alle sportaanbieders in de gemeente Veenendaal. Het doel van het onderzoek was om inzichtelijk te maken hoe de sportaanbieders ervoor staan en wat zij nodig hebben om ook in de toekomst een vitale organisatie te blijven.

De hoge betrokkenheid en de korte lijnen tussen sportclubs en Sportservice Veenendaal heeft geresulteerd in een respons van maar liefst 85%.

Ook heeft DataIM voor het eerst gemeten hoe vitaal de lokale commerciële sportaanbieders zijn. Met een respons van 48% is ook dit deel van het onderzoek zeer geslaagd.

De gemeente Veenendaal en Sportservice Veenendaal hebben nu een mooi instrument – in de vorm van een online dashboard – in handen waarmee ze heel gericht opvolging kunnen geven aan de resultaten.

De resultaten zullen dan ook gebruikt gaan worden voor het opstellen van het nieuwe beleid en het Sportakkoord 2.0.