Digitaal toegankelijk voor iedereen.

Digitale toegankelijkheid heeft te maken met het toegankelijk houden van websites, applicaties en vragenlijsten voor een zo breed mogelijk publiek. Zodat ook mensen met een beperking ongelimiteerd van de dienst gebruik kunnen maken.

Een drempelvrije website, wat houdt dat precies in? Ondanks het gebruiksgemak van de meeste websites krijgt het drempelvrij houden ervan sinds de laatste jaren pas wat meer aandacht. Een drempelvrije website is een website die digitaal goed toegankelijk is, dus ook voor mensen met een visuele of lichamelijke beperking. Op dit moment zijn een groot deel van de websites in het publieke domein al drempelvrij.

Als een website digitaal goed toegankelijk is, kan deze door alle bezoekers goed worden gebruikt. Iemand met zichtproblemen ervaart bijvoorbeeld barrières bij het gebruiken van een website. Een goede aansluiting van een spraakprogramma met de website kan deze barrière dan wegnemen. Voor iemand die door een beperkte bewegingsvrijheid geen muis of trackball kan gebruiken, is het belangrijk dat er ook alleen met het keyboard genavigeerd kan worden. Naast het feit dat goed toegankelijke websites meer mensen bereiken, is een bijkomend voordeel dat ze beter vindbaar zijn in zoekmachines.

Sinds 2018 is het voor overheidsinstanties in Nederland en België verplicht om te voldoen aan de richtlijnen die beschreven staan in de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). In deze richtlijnen staan naast de eerdergenoemde voorbeelden onder andere criteria met betrekking tot contrast, lettergrootte, weergave op verschillende apparaten, audio, video en gebruik van afbeeldingen. Binnenkort gaat deze verplichting ook gelden voor
(semi-)publieke instanties zoals energiebedrijven, banken en telecombedrijven.

Naast duidelijke en makkelijk te begrijpen content is dus de juiste techniek nodig om aan de richtlijnen (WCAG) te voldoen. Hoe zorg je er immers voor dat een screenreader kan worden gebruikt? En hoe vul je zonder muis de vragenlijst in? Omdat veel andere surveyprogramma’s hierin nog veel moeten ontwikkelen, heeft DataIM eigen software ontwikkelt, zodat de vragenlijsten die wij leveren voor elke gebruiker toegankelijk zijn. Omdat DataIM niemand wil uitsluiten van onderzoek, hebben wij met ons technische team na een proces van optimalisatie het voor elkaar gekregen om onze vragenlijst als drempelvrij te kunnen bestempelen. Dit hebben wij succesvol getest op visueel beperkte personen. Daarmee bieden wij u zodoende de mogelijkheid om ook visueel beperkte mensen met uw onderzoek deel te laten nemen. Hierdoor kan een belangrijke groep respondenten deelnemen aan uw online onderzoeken. Juist voor gemeenten is dit van belang, omdat middels een drempelvrije vragenlijst een representatief beeld van de inwoners van de gemeente kan worden geschetst.

Indien u meer wilt weten over toegankelijkheid of voor het programmeren van een drempelvrije vragenlijst, neem dan contact op met Gijs van Blokland (gijs@dataim.nl).