Welk invultijdstip geeft hoogste respons?

Wanneer je een onderzoek opzet wil je zo veel mogelijk bruikbare informatie verzamelen. Daarom zoek je naar een maximale respons. Om kosten en moeite te besparen is het van belang om alle mogelijke indicatoren hierbij te optimaliseren.

 

Om één van de belangrijkste indicatoren, namelijk de respons, te kunnen optimaliseren heeft DataIM onder andere onderzoek gedaan naar wat de beste tijd en dag van de week is om een onderzoek te starten. Wat levert de minste uitval en dus de hoogste respons op?

 

Er zijn 500.000 enquêtes geanalyseerd op dag en het tijdstip van uitval. Hieruit kunnen we concluderen dat van 16.00 tot 18.00 en van 23.00 tot 6.00 uur het percentage respondenten dat de vragenlijst niet afmaakt het hoogst is. Daarnaast is op zaterdag en zondag de uitval het grootst.

 

Het beste kun je de vragenlijst versturen op donderdag tussen 09.00 en 11.00. Aan het begin van de (werk)dag neemt men de tijd voor uw onderzoek en zullen de resultaten het meest waardevol zijn.