Effect van responsive software

Eind 2014 heeft DataIM een belangrijke update doorgevoerd in haar survey software. Al jaren groeide het aantal completes op mobiele apparaten waardoor de behoefte ontstond om de DataIM software responsive te maken. Hierbij is het voor DataIM van belang om in te spelen op de toekomst: we creëerden geen aparte software voor alleen mobiele telefoons, maar een software die meeschaalt op ieder soort en type scherm. Laat de touchscreens op koelkasten en in auto’s maar komen!

 

Doordat onze vragenlijsten standaard responsive zijn, is het invullen op smartphone of tablet stukken eenvoudiger. De vragenlijst wordt hierbij automatisch geschaald naar de grootte van het scherm, waardoor de vragen altijd leesbaar zijn en de invulervaring voor de respondent goed is.

 

Grafische weergave respons per device

Dieuwe van Bergen en Henegouwen, Masterstudent Business Analytics aan de VU, heeft onderzoek gedaan naar de effecten van deze vernieuwde software op het aantal completes (volledig ingevulde vragenlijsten). Hierbij verwachtte hij dat er minder afhakers zijn vanaf het moment van implementeren van de nieuwste software. Dit zal volgens hem mede komen doordat de vragenlijst volledig responsive is, wat garandeert dat de vragenlijst altijd werkt en dus een betere invulervaring oplevert.

 

Voor dit onderzoek heeft Dieuwe bekeken hoe sinds 2013 de vragenlijsten die bij DataIM draaien zijn ingevuld. Tussen 2013 en 2015 is iedere week het percentage volledig ingevulde vragenlijsten bijgehouden. In bovenstaande figuur zijn voor tablet, mobiele telefoon en PC deze verhoudingen geplot. De verticale stippellijn laat zien wanneer de survey software in gebruik is genomen.

 

Na de update is een significant verschil te zien tussen het aantal volledig ingevulde vragenlijsten op mobiele telefoon. Waar het aantal completes voor de update 54% was, is dat na de software update gestegen naar 62%. Ook voor respondenten die een PC gebruiken is er een significante stijging te zien qua volledig ingevulde vragenlijsten, namelijk van 70% naar 75%.